Werkwijze

Wij zijn altijd geïnteresseerd in onderzoeksprojecten die passen bij onze missie en doelstellingen. Wij geven onderzoekers graag net dat duwtje in de rug met een financiële ondersteuning zodat hun onderzoek kan starten.

Hoe doe ik een aanvraag?

Wij vragen een ieder die aanspraak wil maken op het door onze stichting beschikbaar gestelde fonds om ons een gedegen projectbeschrijving te geven via ons digitale aanvraagformulier.

Hoe ondersteunen wij uw onderzoek?

Jaarlijks wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor onderzoeksprojecten. Wij streven ernaar ongeveer 10 projecten per jaar te ondersteunen voor een periode van maximaal 3 jaar. Het bestuur en de Wetenschappelijke Raad van Advies beoordelen de aanvragen. Op basis van voortgangsrapportages wordt jaarlijks een afweging gemaakt over het vervolg van de ondersteuning.

Om uw onderzoek fiscaal-vriendelijk te ondersteunen hebben wij de ANBI-status aangevraagd bij de belastingdienst. Om die reden vermelden wij hier ons fiscaal nummer en dat is 8588.17.561.

Wanneer komt uw onderzoek in aanmerking?

Zoals ook statutair vastgelegd, is het oordeel van medisch deskundigen, die tot het bestuur zullen toetreden, doorslaggevend voor de projectkeuze. Instellingen/onderzoeksteams aan wie geld ter beschikking is gesteld, hebben de verplichting halfjaarlijks uitgebreid te rapporteren over de voortgang van het project.

Projectaanvraag

Wilt u in aanmerking komen voor steun uit ons fonds? Doe ons dan een projectvoorstel via de onderstaande link.

Naar het aanvraagformulier »