Over ons

De For Wis(h)dom Foundation is een stichting die in het leven geroepen is door een groep particulieren die een betekenisvolle bijdrage wil leveren aan onderzoek naar de behandeling van zeldzame ziektes.

Aanleiding

Eind 2016 verloor Nederland zijn hart aan de zesjarige Tijn die tijdens Serious Request tegen betaling nagels lakte en op die manier 2,5 miljoen euro verzamelde voor kinderen over de hele wereld met longontsteking. Tijn zelf leed aan een zeldzame vorm van hersenkanker waarvoor onvoldoende behandelmethoden beschikbaar zijn en waardoor hij het uiteindelijk niet gered heeft. Ook wij doneerden aan Tijn en raakten bovendien door hem geïnspireerd om actie te ondernemen tegen wat hèm fataal werd. Dit voorbeeld is mede aanleiding geweest voor de oprichting van de For Wis(h)dom Foundation.Financiering van onderzoek

Het financieren van onderzoek naar zeldzame ziektes en de ontwikkeling van behandelmethoden en medicijnen is moeilijk. Vanuit de wetenschap zijn er veelal andere prioriteiten en vanuit het bedrijfsleven en de farmaceutische industrie is er vanwege economische afwegingen vaak geen belangstelling, omdat er geen winst aan te behalen valt. Het gevolg is dat er een aantal ziektes zijn waarvoor onderzoek en succesvolle behandeling uitblijft. Maar er is voor ons ‘more to wish for than making a profit’. De For Wis(h)dom Foundation wil door het geven van een financiële impuls de impasse doorbreken en zo de kleine groep patiënten en hun familie weer perspectief bieden.

De stichting

Zoals gezegd zijn wij een groep particulieren die eigenlijk graag anoniem wil blijven, maar die een behoefte voelt om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan onderzoek naar zeldzame ziektes. Hiervoor hebben wij deze stichting in het leven geroepen.

Statuten For Wis(h)dom Fondation

Het bestuur wordt gevormd door: 

 • Fred Stroomberg (voorzitter en penningmeester)
 • Trudy Berghuis (secretaris)
 • Edzard Koole (bestuurslid)
 • Joost Meijer (bestuurslid) - Intensivist Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar en Den Helder
 • Niek Urbanus (bestuurslid) - Em. Hoogleraar KNO AMC-UvA
 • Robin Roodhuyzen de Vries (bestuurslid)

Uitgangspunten en beleidsplan

 • Er wordt jaarlijks een bedrag van € 1.000.000,- beschikbaar gesteld voor onderzoeksprojecten zoals aangegeven in de doelstelling van de stichting.
 • Per project wordt maximaal € 100.000 besteed per jaar.
 • Doelstelling is om maximaal 3 jaar een project te ondersteunen.
 • Een project dat ondersteund wordt is verplicht voortgangsrapportages (inclusief een projectbegroting en financiële tussenrapportages) te delen met de stichting op basis waarvan bepaald wordt of en in welke mate het project het jaar erop nog wordt ondersteund.
 • De stichting staat open voor donaties door derden, mits die derden de doelstelling en voorwaarden van de stichting volledig onderschrijven. Verdere inbreng van derden is idem welkom. Het bestuur zal over de mogelijke inbreng van derden een besluit dienen te nemen.

Documentatie

Erkend goed doel

For Wis(h)dom heeft van het CBF het keurmerk Erkend Goed Doel ontvangen. Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen, met deze erkenning laten organisaties, en daarmee dus ook For Wis(h)dom, zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Aan een erkend doel kun je gerust geld doneren omdat je ervan uit kan gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een goed initiatief, zorgvuldig omgaat met elke Euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

ANBI details en verantwoording

Stichting For Wishdom heeft per 22 mei 2018 de ANBI status verkregen op basis van de onderstaande doelstelling.

Doelstelling: Het ondersteunen en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van zeldzame ziektes, aandoeningen en/of andere ziekteverschijnselen en/of ziektes waar geen dan wel beperkte financiering voor beschikbaar is.

Anbi-aanvraag For Wis(h)dom Foundation