Snellere diagnose van sepsis bij pasgeborenen

Ongeveer 1% van de kinderen in Nederland (1.500 per jaar) wordt geboren na een zwangerschap van minder dan 30 weken. Deze te vroeggeboren kinderen zijn extra kwetsbaar voor allerlei complicaties en infecties omdat hun organen vaak nog onrijp zijn. 25% van deze kinderen (400 per jaar) krijgt in de eerste levensweken sepsis (bloedvergiftiging). Bij sepsis daalt de bloeddruk en krijgen vitale organen zoals hart, hersenen en nieren te weinig bloed en zuurstof krijgen en functioneren daardoor niet goed.
Bij te vroeggeboren baby’s functioneert het afweersysteem nog niet goed. Ook zijn zij te jong voor een vaccinatie tegen sepsis. Vaak overlijden te vroeggeboren kinderen die sepsis krijgen. Kinderen die overleven kunnen last hebben van ontwikkelingsachterstanden, epilepsie of doofheid. Bij kinderen geboren na een zwangerschap van 40 weken komt sepsis zelden voor.

Sepsis

Bij te vroeggeboren baby’s functioneert het afweersysteem nog niet goed. Ook zijn zij te jong voor een vaccinatie tegen sepsis. Vaak overlijden te vroeggeboren kinderen die sepsis krijgen. Kinderen die overleven kunnen last hebben van ontwikkelingsachterstanden, epilepsie of doofheid. Bij kinderen geboren na een zwangerschap van 40 weken komt sepsis zelden voor.Wat is het doel van het onderzoek?

Sepsis wordt veroorzaakt door een bacterie. Met bloedonderzoek wordt vastgesteld of een kindje sepsis heeft. Een betrouwbare uitslag duurt vaak 48 tot 72 uur. Het is moeilijk om sepsis eerder te herkennen. Er zijn aanwijzingen dat het meten van andere stofjes in het bloed en de ontlasting deze ernstige ziekte in een eerder stadium én veel sneller aantoont.

Wat levert het onderzoek voor deze kinderen op?

Bij een vermoeden van sepsis wordt in afwachting van de resultaten van het bloedonderzoek alvast antibiotica gegeven. Vaak blijkt dit achteraf onnodig te zijn, want het grootste deel van de kinderen blijkt geen sepsis te hebben. Antibiotica is schadelijk voor de darmen van pasgeborenen. Een snellere diagnose van sepsis zorgt voor minder antibioticagebruik bij deze kwetsbare groep kinderen. Bij pasgeboren geboren rond 40 weken voorkomt een snelle testuitslag ook nog onnodige ziekenhuisopnames.

Wie zijn betrokken bij het onderzoek?

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het Amsterdam UMC door dr. Tim de Meij (kinderarts-MDL) en drs. Thomas Dierikx (arts-onderzoeker). Lees hier een interview met hen beiden.
Negen grote couveuse-centra doen mee aan dit onderzoek: Amsterdam UMC, locatie AMC en VUmc, Maxima Medisch Centrum, Maastricht UMC, Isala ziekenhuis, UZ Leuven, UMC Groningen UMC Utrecht en Radboudumc. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Amsterdam UMC, het Zeldzame Ziektenfonds en de For Wis(h)dom Foundation.

Update augustus 2022

De verwachtingen van de nieuwe technieken zijn positief. Daarom wordt er een landelijk vervolgonderzoek opgezet. Het doel hiervan is om in een grotere groep kinderen de positieve resultaten van de nieuwe technieken te bevestigen en toe te werken naar invoering van deze technieken in de dagelijkse praktijk in de Nederlandse ziekenhuizen.